Spring naar content

Informatiebeveiliging

VREST is volledig gecertificeerd voor informatiebeveiliging en voldoet daarmee aan de wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 in heel Europa van kracht is.

De getoetste normen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen, zijn:

ISO27001:2022 – Informatiebeveiliging in zijn algemeen
NEN7510 – Informatiebeveiliging in de zorg

De certificering is de afronding van een intensief traject van twee jaar. Het is de bevestiging van onze aanpak en maatregelen gericht op ons continue streven naar maximale privacy, veiligheid en volledige controle over onze informatiebeveiligingssystemen: uw gegevens zijn bij ons veilig! Hiermee hebben we onze organisatie ook getoetst aan de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) welke per 25 mei 2018 wordt opgevolgd door de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

Autoriteit Persoonsgegevens

Dekra Certificatie

Dekra Certificering volgens ISO-27001

Dekra Certificering volgens NEN-7510